Câu hỏi:

04/03/2020 1,265

Em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chính sách đối nội:

    + Cử người thân tín cai quản đến các địa phương.

    + Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn người tài.

    + Thực hiện chế độ quân điền : giảm tô thuế, lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

- Chính sách đối ngoại: luôn tìm cách mở rộng bờ cõi bằng cách gây ra những cuộc chiến tranh xâm lược các nước láng giềng:

    + Lấn chiếm vùng Nội Mông.

    + Chinh phục Tây Vực.

    + Xâm lược Triều Tiên.

    + Củng cố chế độ đô hộ ở An Nam.

    + Ép Tây Tạng phải thần phục.

→ Lãnh thổ Trung Quốc ngày càng được mở rộng.

→ Dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 27,669

Câu 2:

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 9,478

Câu 3:

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành như thế nào ở Trung Quốc?

Xem đáp án » 04/03/2020 4,973

Câu 4:

Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh được biểu hiện như thế nào ?

Xem đáp án » 04/03/2020 2,978

Câu 5:

Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán và tác động của các chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc.

Xem đáp án » 04/03/2020 2,243

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK