Câu hỏi:

04/03/2020 1,199

Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Thời gian Sự kiện
2500 năm TCN Hình thành vương quốc trên lưu vực sông Ấn.
Từ 1500 năm TCN đến thế kỉ III TCN Xuất hiện những thành thị trên lưu vực sông Hằng ; nước Ma-ga-đa ra đời.
Từ thế kỉ III TCN đến đầu thế kỉ IV Ấn Độ bị chia cắt. Đầu thế kỉ IV được thống nhất.
Từ đầu thế kỉ IV đến đầu thế kỉ VI Sự thống trị của Vương triều Gúp – ta.
Thế kỉ XII đến thế kỉ XVI Sự thống trị của Vương triều Hồi giáo Đê – li.
Đầu thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX Sự thống trị của Vương triều Ấn Độ Mô – gôn.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các tiểu vương quốc đầu tiên đã được hình thành bao giờ và ở khu vực nào trên đất nước Ấn Độ?

Xem đáp án » 04/03/2020 1,861

Câu 2:

Em hãy nêu những chính sách cai trị của người Hồi giáo và người Mông Cổ ở Ấn Độ.

Xem đáp án » 04/03/2020 1,606

Câu 3:

Hãy kể tên những tác phẩm văn học nổi tiếng của Ấn Độ mà em biết.

Xem đáp án » 04/03/2020 995

Câu 4:

Em hãy nêu những nghề thủ công truyền thống và những hàng thủ công nổi tiếng của Ấn Độ mà em biết.

Xem đáp án » 04/03/2020 958

Câu 5:

Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa?

Xem đáp án » 04/03/2020 810

Câu 6:

Sự phát triển của Ấn Độ dưới Vương triều Gúp – ta được biểu hiện như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 721

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK