Câu hỏi:

04/03/2020 810

Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Lĩnh vực Thành tựu
Chữ viết Chữ Phan xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin – đu.
Tôn giáo Là quê hương của đạo Bà La Môn, đạo Hin – đu, đạo Phật.
Văn học Phát triển phong phú với nhiều thể loại: giáo lí, chính luận, luật pháp, sử thi, kịch thơ.
Nghệ thuật kiến trúc Ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo (Hin-đu, Phật giáo) với những công trình kiến trúc đền, chùa độc đáo.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các tiểu vương quốc đầu tiên đã được hình thành bao giờ và ở khu vực nào trên đất nước Ấn Độ?

Xem đáp án » 04/03/2020 1,861

Câu 2:

Em hãy nêu những chính sách cai trị của người Hồi giáo và người Mông Cổ ở Ấn Độ.

Xem đáp án » 04/03/2020 1,606

Câu 3:

Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ.

Xem đáp án » 04/03/2020 1,197

Câu 4:

Hãy kể tên những tác phẩm văn học nổi tiếng của Ấn Độ mà em biết.

Xem đáp án » 04/03/2020 995

Câu 5:

Em hãy nêu những nghề thủ công truyền thống và những hàng thủ công nổi tiếng của Ấn Độ mà em biết.

Xem đáp án » 04/03/2020 957

Câu 6:

Sự phát triển của Ấn Độ dưới Vương triều Gúp – ta được biểu hiện như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 721

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK