Câu hỏi:

04/03/2020 1,127

Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, Ninh Bình.

    - Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, phong vương cho các con, cử các tướng thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt, xây dựng cung điện, đúc tiền... sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

    - Dẹp "Loạn 12 sứ quân" : liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các sứ quân khác, dẹp tan "Loạn 12 sứ quân".

    - Xóa bỏ tình trạng phân tán, cát cứ ở các địa phương, đất nước trở nên yên bình, thống nhất.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?

Xem đáp án » 04/03/2020 11,201

Câu 2:

 Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Xem đáp án » 04/03/2020 7,129

Câu 3:

Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.

Xem đáp án » 04/03/2020 4,291

Câu 4:

Tại sao lại xảy ra "Loạn 12 sứ quân"?

Xem đáp án » 04/03/2020 4,189

Câu 5:

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 1,038

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK