Câu hỏi:

04/03/2020 4,189

Tại sao lại xảy ra "Loạn 12 sứ quân"?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Dương Tam Kha vì mưu lợi riêng, nhân khi các con của Ngô Quyền còn nhỏ đã chiếm ngôi. Các quan lại trong triều đình, địa phương phản đối.Sau khi nhà vua giành lại ngôi báu, uy tín triều đình lúc này đã giảm sút, hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ, quan hệ trung ương – địa phương lỏng lẻo, các thế lực trong nước trỗi dậy... gây ra "Loạn 12 sứ quân".

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?

Xem đáp án » 04/03/2020 11,201

Câu 2:

 Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Xem đáp án » 04/03/2020 7,129

Câu 3:

Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.

Xem đáp án » 04/03/2020 4,291

Câu 4:

Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất?

Xem đáp án » 04/03/2020 1,126

Câu 5:

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 1,038

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK