Câu hỏi:

13/07/2024 2,206

Đố: Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất. (Chọn được càng nhiều càng tốt).

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là 1 nên:

11 = 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 18 = 19 = 1

10 = 20 = 30 = 40 = 50 = 60 = 70 = 80 = 90 = 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết số 1681 dưới dạng một lũy thừa, ví dụ 1681=492. Hãy tìm các cách viết khác.

Xem đáp án » 13/07/2024 11,052

Câu 2:

Viết các số (0,25)8 và (0,125)4 dưới dạng các lũy thừa với cơ số 0,5.

Xem đáp án » 13/07/2024 8,870

Câu 3:

Tìm x biết: 345.x=347

Xem đáp án » 13/07/2024 5,266

Câu 4:

Tính và so sánh: -1225

Xem đáp án » 13/07/2024 1,515

Câu 5:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

   (3,5)2 ;    (-0,12)3 ;    (1,5)4 ;    (-0,1)5 ;    (1,2)6

Xem đáp án » 13/07/2024 845

Câu 6:

Tính

-122; -123; -124; -125

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.

Xem đáp án » 13/07/2024 566

Bình luận


Bình luận