Câu hỏi:

05/03/2020 587

Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hình ảnh Trần Quốc Toàn căm thù giặc, tay bóp nát quả cam lúc nào không hay biết.

    - Câu trả lời đồng thanh khi vua Trần hỏi các bậc phụ lão tại Hội nghị Diên Hồng nên đánh hay nên hóa, mọi người đồng thanh trả lời : "Nên đánh".

    - Chữ "Sát Thát" (giết giặc Mông Cổ) đều thích trên cánh tay các quân sĩ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến ?

Xem đáp án » 05/03/2020 3,871

Câu 2:

Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt ?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,888

Câu 3:

Dựa vào lược đồ (SGK, trang 60), em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên.

Xem đáp án » 05/03/2020 648

Câu 4:

Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.

Xem đáp án » 05/03/2020 541

Câu 5:

Em hãy sử dụng lược đồ (SGK, trang 60) để trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285.

Xem đáp án » 05/03/2020 533

Câu 6:

Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

Xem đáp án » 05/03/2020 515

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK