Câu hỏi:

05/03/2020 543

Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thực hiện chủ trương "vườn không nhà trống".

    - Tránh thế giặc mạnh khi chúng mới đến xâm lược.

    - Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vừa rút lui bảo toàn lực lượng.

    - Khi thời cơ đến, phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến ?

Xem đáp án » 05/03/2020 3,878

Câu 2:

Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt ?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,889

Câu 3:

Dựa vào lược đồ (SGK, trang 60), em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên.

Xem đáp án » 05/03/2020 649

Câu 4:

Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần?

Xem đáp án » 05/03/2020 587

Câu 5:

Em hãy sử dụng lược đồ (SGK, trang 60) để trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285.

Xem đáp án » 05/03/2020 533

Câu 6:

Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

Xem đáp án » 05/03/2020 515

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK