Câu hỏi:

05/03/2020 1,711

Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Hốt Tất Liệt đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản, tập trung lực lượng xâm lược Đại Việt.

    - Ngoài việc huy động hơn 30 vạn quân và nhiều danh tướng, nhà Nguyên còn sử dụng hàng trăm chiếc thuyền cùng một đoàn thuyền chở lương thực → Quyết tâm dồm lực đánh Đại Việt.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Xem đáp án » 05/03/2020 6,762

Câu 2:

Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân Nguyên như thế nào?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,186

Câu 3:

Dựa vào lược đồ (SGK, trang 64), em hãy trình bày diễn biến trận Bạch Đằng thắng 4- 1288.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,215

Câu 4:

Em hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,019

Câu 5:

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai ?

Xem đáp án » 05/03/2020 733

Câu 6:

Dựa vào lược đồ (SGK, trang 64), em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên.

Xem đáp án » 05/03/2020 671

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK