Câu hỏi:

05/03/2020 6,762

Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã kết thức cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên đối với Đại Việt. Trong ba lần tấn công xâm lược, với quyết tâm cao, quân địch đã huy động một lực lượng hùng mạnh, nhiều tướng giỏi hòng đè bẹp nhân dân Đại Việt nhưng cả ba lần đều thất bại.

    - Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của Mông – Nguyên, một kẻ thù mạnh và tàn bạo nhất thế giới lúc bấy giờ để bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền quốc gia của Đại Việt.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân Nguyên như thế nào?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,185

Câu 2:

Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,710

Câu 3:

Dựa vào lược đồ (SGK, trang 64), em hãy trình bày diễn biến trận Bạch Đằng thắng 4- 1288.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,215

Câu 4:

Em hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,018

Câu 5:

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai ?

Xem đáp án » 05/03/2020 733

Câu 6:

Dựa vào lược đồ (SGK, trang 64), em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên.

Xem đáp án » 05/03/2020 671

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK