Câu hỏi:

05/03/2020 563

Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Vương hầu, quý tộc.

    - Địa chủ.

    - Nông dân.

    - Thợ thủ công, thương nhân.

    - Nông nô, nô tì.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tình hình thủ công nghiệp thời Trần như thế nào?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,385

Câu 2:

Em hãy trình bày vài nét về tình hình xã hội thời Trần.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,451

Câu 3:

Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,368

Câu 4:

Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh.

Xem đáp án » 05/03/2020 569

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK