Câu hỏi:

05/03/2020 1,453

Em hãy trình bày vài nét về tình hình xã hội thời Trần.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sau chiến tranh chống Mông – Nguyên, xã hội ngày càng có sự phân hóa:

    - Vương hầu, quý tộc tích thêm nhiều ruộng đất, là tầng lớp có đặc quyền, đặc lợi.

    - Tầng lớp địa chủ có nhiều ruộng đất tư cho nong dân cày cấy để thu tô.

    - Nông dân cày cấy ruộng công ở các làng xã là tầng lớp đông đảo nhất, nông dân lĩnh canh đông hơn trước.

    - Tầng lớp thợ thủ công, thương nhân chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng ngày càng đông.

    - Nông nô, nô tì là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, họ bị lệ thuộc vào quý tộc .

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tình hình thủ công nghiệp thời Trần như thế nào?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,389

Câu 2:

Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,371

Câu 3:

Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh.

Xem đáp án » 05/03/2020 570

Câu 4:

Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào?

Xem đáp án » 05/03/2020 564

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK