Câu hỏi:

05/03/2020 954

Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhà Hồ được thành lập khi nhà Trần suy sụp, không còn khả năng tiếp tục cai trị. Xã hội khủng hoảng sâu sắc, trong khi đó yêu cầu cải cách, khôi phục chính quyền trung ương ngày càng cao, nhất là khi ngoại xâm đang được đe dọa nền độc lập dân tộc.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để làm gì?

Xem đáp án » 05/03/2020 5,961

Câu 2:

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly ?

Xem đáp án » 05/03/2020 3,023

Câu 3:

Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,008

Câu 4:

Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

Xem đáp án » 05/03/2020 942

Câu 5:

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.

Xem đáp án » 05/03/2020 588

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK