Câu hỏi:

05/03/2020 5,964

Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để làm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để hạn chế bớt số ruộng của vương hầu, quý tộc Trần; hạn chế và xóa bỏ chế độ sở hữu lớn về ruộng đất, đặc biệt là điền trang của các quý tộc nhà Trần, là những tầng lớp có nhiều ruộng đất và nô tì nhất.

    - Chính sách hạn điền, hạn nô đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của tầng lớp nhân dân, xóa bỏ độc quyền quý tộc nhà Trần, nâng cao quyền lực của chính quyền Trung ương.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly ?

Xem đáp án » 05/03/2020 3,023

Câu 2:

Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,008

Câu 3:

Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 05/03/2020 954

Câu 4:

Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

Xem đáp án » 05/03/2020 942

Câu 5:

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.

Xem đáp án » 05/03/2020 588

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK