Câu hỏi:

05/03/2020 955

Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

    - Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia kháng chiến, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.

    - Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu nghĩa quân, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động ( qua lược đồ SGK, trang 90)

Xem đáp án » 05/03/2020 5,574

Câu 2:

Dựa vào lược đồ (SGK,trang 92), em hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng –Xương Giang.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,128

Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì?

Xem đáp án » 05/03/2020 667

Câu 4:

Dựa vào các lược đồ và bài học, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án » 05/03/2020 663

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK