Câu hỏi:

05/03/2020 668

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

    - Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ.

    - Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động ( qua lược đồ SGK, trang 90)

Xem đáp án » 05/03/2020 5,578

Câu 2:

Dựa vào lược đồ (SGK,trang 92), em hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng –Xương Giang.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,128

Câu 3:

Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án » 05/03/2020 955

Câu 4:

Dựa vào các lược đồ và bài học, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án » 05/03/2020 663

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK