Câu hỏi:

04/08/2019 52,197

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển ưu việt hơn các xã hội trước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là

Xem đáp án » 04/08/2019 99,494

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Xem đáp án » 04/08/2019 69,305

Câu 3:

Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển là

Xem đáp án » 04/08/2019 55,990

Câu 4:

Nguyên nhân nào dưới đây lí giải cho việc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn?

Xem đáp án » 04/08/2019 47,604

Câu 5:

Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/08/2019 33,500

Câu 6:

 Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

Xem đáp án » 04/08/2019 24,146

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »