Câu hỏi:

04/08/2019 48,076

Nguyên nhân nào dưới đây lí giải cho việc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn bởi vì đi lên chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ được áp bức, bóc lột.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là

Xem đáp án » 04/08/2019 101,227

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Xem đáp án » 04/08/2019 70,026

Câu 3:

Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển là

Xem đáp án » 04/08/2019 57,073

Câu 4:

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển

Xem đáp án » 04/08/2019 52,954

Câu 5:

Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/08/2019 33,907

Câu 6:

 Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

Xem đáp án » 04/08/2019 24,531

Bình luận


Bình luận

Hiền Nguyễn
11:58 - 14/03/2020

CNXH xóa bỏ tận gốc chế độ nào ?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »