Câu hỏi:

05/08/2019 4,323

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật mà người nuôi cấy đã biết thành phân hóa học và khối lượng của từng thành phần đó được gọi là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật gồm

Xem đáp án » 05/08/2019 63,769

Câu 2:

Căn cứ vào nguồn dinh dưỡng là cacbon, người ta chia các vi sinh vật quang dưỡng thành 2 loại là

Xem đáp án » 05/08/2019 52,207

Câu 3:

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật mà người nuôi cấy đã biết thành phân hóa học và khối lượng của từng thành phần đó được gọi là

Xem đáp án » 05/08/2019 42,387

Câu 4:

Một số vi sinh vật thực hiện quá trình hô hấp kị khí trong điều kiện

Xem đáp án » 05/08/2019 40,603

Câu 5:

Nhóm vi sinh vật nào sau đây có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ?

Xem đáp án » 05/08/2019 31,975

Câu 6:

Nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tảo lục đơn bào là

Xem đáp án » 05/08/2019 31,597

Câu 7:

Vi khuẩn nitrat sinh trưởng được trong môi trường thiếu ánh sáng và có nguồn cacbon chủ yếu là CO2. Như vậy, hình thức dinh dưỡng của chúng là?

Xem đáp án » 05/08/2019 31,109

Bình luận


Bình luận