Câu hỏi:

08/03/2020 2,663

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng). 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vectơ chuyển gen được sử dụng phổ biến là

Xem đáp án » 08/03/2020 24,969

Câu 2:

Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa

Xem đáp án » 08/03/2020 14,462

Câu 3:

Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là:

Xem đáp án » 08/03/2020 3,072

Câu 4:

Trong một opêron, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã, đó là vùng

Xem đáp án » 08/03/2020 2,884

Câu 5:

Khi tế bào khí khổng no nước thì

Xem đáp án » 08/03/2020 2,841

Câu 6:

Ở cà chua 2n = 14. Khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 16 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này có kí hiệu là 

Xem đáp án » 08/03/2020 2,286

Bình luận


Bình luận