Câu hỏi:

09/03/2020 1,008

Trên hình 13 người ta cho ∠A4 ̂=∠B2 ̂= 45o

Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ba cặp góc đồng vị

∠A1 = ∠B1 = 135o

∠A4 = ∠B4 = 45o

∠A3 = ∠B3 = 135o

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Xem đáp án » 09/03/2020 7,583

Câu 2:

Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía

Tính:

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xem đáp án » 09/03/2020 4,486

Câu 3:

Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

Viết tên hai cặp góc so le trong

Xem đáp án » 09/03/2020 2,705

Câu 4:

Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại

Xem đáp án » 09/03/2020 1,830

Câu 5:

Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

Viết tên bốn cặp góc đồng vị

Xem đáp án » 09/03/2020 1,558

Câu 6:

Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:

OPR^ và POI^ là một...

Giải bài 21 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xem đáp án » 09/03/2020 1,380

Bình luận


Bình luận