Câu hỏi:

13/07/2024 5,897

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

Giải bài 27 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng d qua A và vuông góc với BC.

- Vẽ đường thẳng Ax vuông góc với đường thẳng d tại A. Khi đó ta có được đường thẳng Ax song song với BC (hai cặp góc so le trong tạo thành đều là góc vuông).

- Trên đường thẳng Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ (có 2 điểm D thỏa mãn).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Xem đáp án » 13/07/2024 14,417

Câu 2:

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox, O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'O'y' có bằng nhau hay không ?

Xem đáp án » 13/07/2024 5,033

Câu 3:

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Xem đáp án » 13/07/2024 3,995

Câu 4:

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Giải bài 30 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xem đáp án » 13/07/2024 1,195

Bình luận


Bình luận