Câu hỏi:

13/07/2024 889

Điền vào chỗ trông trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

Hai góc so le trong ...

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điền vào chỗ trống như sau:

... bằng nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a

Xem đáp án » 13/07/2024 20,795

Câu 2:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

Xem đáp án » 13/07/2024 18,324

Câu 3:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Xem đáp án » 13/07/2024 4,511

Câu 4:

Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B

Xem đáp án » 13/07/2024 4,358

Câu 5:

Hình 22 cho biết a//b và A4 = 37o

So sánh góc A1 và góc B4Giải bài 34 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xem đáp án » 13/07/2024 3,084

Câu 6:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit

Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất

Xem đáp án » 13/07/2024 2,689

Câu 7:

Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Xem đáp án » 13/07/2024 2,400

Bình luận


Bình luận