Câu hỏi:

10/03/2020 919

Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (...) để chứng minh định lí: "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau"

    GT: .....

    KL: .....

QUẢNG CÁO
  Các khẳng định Căn cứ của khẳng định
1 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Vì...
2 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Vì...
3 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Căn cứ vào...
4 Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Căn cứ vào...

Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Trả lời:

Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

Hãy vẽ hình

Xem đáp án » 10/03/2020 1,132

Câu 2:

Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

Điền vào chỗ trống trong các câu sau

Giải bài 53 trang 102 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

Xem đáp án » 10/03/2020 805

Câu 3:

Vẽ hình minh hoa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu

Xem đáp án » 10/03/2020 599

Câu 4:

Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

Viết giả thiết và kết luận của định lí

Xem đáp án » 10/03/2020 274

Câu 5:

Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

Xem đáp án » 10/03/2020 260

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »