Câu hỏi:

10/03/2020 1,150

Vẽ tam giác ABC biết AC = 2cm, A^= 90o, C^= 60o

Câu hỏi trong đề:   Giải toán 7 Chương 2: Tam giác !!

Trả lời:

Giải bài 33 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách vẽ:

- Vẽ đoạn thẳng AC = 2cm

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ các tia Ax và Cy sao cho Giải bài 33 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hai tia cắt nhau tại B. Ta được tam giác ABC cần vẽ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho góc xOy khác gọc bẹt Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với tia Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B.

 Lấy điểm C thuộc tia Ot. Chứng minh rằng CA = CB và OAC^ = OBC^

Xem đáp án » 10/03/2020 1,202

Câu 2:

Cho góc xOy khác gọc bẹt Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với tia Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B.

Chứng minh rằng OA = OB

Xem đáp án » 10/03/2020 1,069

Câu 3:

Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có : B’C’ = 4cm ; ∠B' = 60o; ∠C' = 40o. Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AB = A’B’. Vì sao ta kết luận được ΔABC = ΔA’B’C’?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Xem đáp án » 10/03/2020 500

Câu 4:

Trên mỗi hình 98, 99 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải bài 34 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

Xem đáp án » 10/03/2020 439

Câu 5:

Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 94, 95, 96

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Xem đáp án » 10/03/2020 137

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »