Câu hỏi:

10/08/2019 189,086

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

Trả lời:

Giải thích: 

n Este  = 8,8 : 88 = 0,1 mol   và   n NaOH = 0,2 . 0,2 = 0.04 mol

CH3COOC2H5 + NaOH→  C2H5OH  +  CH3COONa

       0,1                0,04                                      0,04

=> m rắn  = m CH3COONa  = 0,04 . 82  =3,28 g

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

Xem đáp án » 10/08/2019 84,920

Câu 2:

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

Xem đáp án » 10/08/2019 58,075

Câu 3:

Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 g chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm chỉ chứa 4,48 lít khí CO2 và 3,6 g nước. Nếu cho 4,4 g X tác dụng với dung dịch NaOH vùa đủ và đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,8 g muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là

Xem đáp án » 10/08/2019 55,816

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là

Xem đáp án » 10/08/2019 49,837

Câu 5:

Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là

Xem đáp án » 10/08/2019 40,374

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hồng Bích
21:47 - 15/09/2020

Tại sao lại tính theo số mol của NaOH ạ

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »