Câu hỏi:

15/03/2020 4,934

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những việc gì ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách mạng đã lật đổ chế độ Nga hoàng, quyền lực chuyển sang Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản Nga và các Xô viết của công nông binh, thực hiện thành công một phần của nhiệm vụ cách mạng tư sản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyến thế giới”?

Xem đáp án » 15/03/2020 5,005

Câu 2:

“Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lượi gì cho quần chúng nhân dân ?

Xem đáp án » 15/03/2020 2,844

Câu 3:

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Xem đáp án » 15/03/2020 2,356

Câu 4:

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước thế kỉ XX.

Xem đáp án » 15/03/2020 2,137

Câu 5:

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,616

Câu 6:

Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được những thành quả của Cách mạng tháng Mười ?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,282

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK