Câu hỏi:

15/03/2020 2,358

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga. Ngày 7-10 (20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-ta-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Những đội cận vệ đỏ được thành lập. Kế hoạch khởi nghĩa được vạch ra cụ thể, chu đáo và được quyết định hết sức nhanh chóng.

- Đêm 24 - 10 (6 - 11), Lê-nin đến điện Xmô-nui trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa. Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sản.

-Đêm 25 - 10 (7 -11), Cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của Chính phủ bị bắt, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyến thế giới”?

Xem đáp án » 15/03/2020 5,012

Câu 2:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những việc gì ?

Xem đáp án » 15/03/2020 4,935

Câu 3:

“Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lượi gì cho quần chúng nhân dân ?

Xem đáp án » 15/03/2020 2,847

Câu 4:

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước thế kỉ XX.

Xem đáp án » 15/03/2020 2,140

Câu 5:

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,617

Câu 6:

Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được những thành quả của Cách mạng tháng Mười ?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,284

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK