Câu hỏi:

15/03/2020 381

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Từ ngày 1-9-1939 đến ngày 22-6-1941: Đức hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược, đánh chiếm mootjloatj các nước Tây Âu, kể cả Pháp.

- Từ ngày 22-6-1941 đến cuối năm 1942: Đức tấn công và dần dần tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô bắt đầu

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát bức tranh (SGK, trang 105), em hãy giải thích tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước ?

Xem đáp án » 15/03/2020 715

Câu 2:

Qua các hình 77, 78,79 (SGK, trang 107,108) , em suy nghĩ gì về hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại ?

Xem đáp án » 15/03/2020 676

Câu 3:

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?

Xem đáp án » 15/03/2020 517

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK