Câu hỏi:

15/03/2020 517

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Liên Xô đóng vai trò là lực lượng đi đầu và là lwujc lượng then chốt góp phần quyết định thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát bức tranh (SGK, trang 105), em hãy giải thích tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước ?

Xem đáp án » 15/03/2020 715

Câu 2:

Qua các hình 77, 78,79 (SGK, trang 107,108) , em suy nghĩ gì về hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại ?

Xem đáp án » 15/03/2020 676

Câu 3:

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai.

Xem đáp án » 15/03/2020 380

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK