Câu hỏi:

16/03/2020 3,791

Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thuyết tương đối của A-be Anh-xtanh.

- Lí thuyết nguyên tử hiện đại về cấu tạo nguyên tử.

- Hiện tượng phóng xạ nhân tạo.

- Chế tạo ra chất đồng vị phóng xạ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?

Xem đáp án » 16/03/2020 5,632

Câu 2:

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Xem đáp án » 16/03/2020 3,750

Câu 3:

Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Xem đáp án » 16/03/2020 3,229

Câu 4:

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX ?

Xem đáp án » 16/03/2020 2,844

Câu 5:

Nhà khoa học A.Nô-ben nói: “Tôi hi vọng nhân loại sẽ rút ra được từu những phát minh khao học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

Xem đáp án » 16/03/2020 870

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK