Câu hỏi:

16/03/2020 2,762

Thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cuối năm 1872, chúng cho lái buôn Đuy-buy gây rối ở Hà Nội, nhằm tạo cơ hội cho Pháp can thiệp sâu vào vấn đề Bắc Kì.

- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-buy, Gác-ni-ê đưa hơn 200 quân Pháp ra Bắc. Nhưng thực chất, đây là việc làm nằm trong kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì của thực dân Pháp.

- Sau đó, Pháp cho quân đánh thành Hà Nội 20-11-1873. Sau khi chiếm được thành, chúng cho quân đánh chiếm các tình Hưng Yên, Phủ Lý, Hải Dương, Ninh Bình và Nam Định.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ?

Xem đáp án » 16/03/2020 20,363

Câu 2:

Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 10,507

Câu 3:

Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867.

Xem đáp án » 16/03/2020 10,354

Câu 4:

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 10,015

Câu 5:

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

Xem đáp án » 16/03/2020 4,622

Câu 6:

Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-ê bị giết tại trận Cầu Giấy năm 1883?

Xem đáp án » 16/03/2020 4,115

Câu 7:

Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?

Xem đáp án » 16/03/2020 3,937

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK