Câu hỏi:

16/03/2020 3,447

Tại sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiệp ước 1874 là một sự tính toán thiếu cận thận của triều đình Huế, xuất phát từ ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ, triều đình Huế trượt dài trên con đường đi đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp. Chủ quyền dân tộc bị xâm phạm nhiều hơn, tạo điều kiện để Pháp thực hiện âm mưu xâm lược tiếp theo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ?

Xem đáp án » 16/03/2020 20,362

Câu 2:

Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 10,498

Câu 3:

Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867.

Xem đáp án » 16/03/2020 10,347

Câu 4:

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 10,013

Câu 5:

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

Xem đáp án » 16/03/2020 4,619

Câu 6:

Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-ê bị giết tại trận Cầu Giấy năm 1883?

Xem đáp án » 16/03/2020 4,112

Câu 7:

Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?

Xem đáp án » 16/03/2020 3,936

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK