Câu hỏi:

13/08/2019 30,730

Cho 23g Na tác dụng với 100g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

Trả lời:

Giải thích: 

nNa = 23: 23 = 1 (mol)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

1                       →1       0,5

mdd sau = mNa + mH2O – mH2 = 23 + 100- 0,5.2 = 122g

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dẫn 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5 M. Phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 20,769

Câu 2:

Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp Zn,Al và Mg trong khí oxi dư thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là :

Xem đáp án » 13/08/2019 16,487

Câu 3:

Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ a : b là:

Xem đáp án » 13/08/2019 16,450

Câu 4:

Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dung 100,8 ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 gam/ml) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm ZnO trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án » 13/08/2019 15,631

Câu 5:

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư, thu được 8,96 lít khí. Cũng hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X đó và dung dịch NaOH dư, thu được 12,32 lít khí (đktc). Giá trị của m là:

Xem đáp án » 13/08/2019 11,895

Bình luận


Bình luận

Quangminh Nguyễn
19:28 - 27/03/2020

hòa tan hoàn toàn 2,3 gam Na và 120 gam H2O , sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí H2.
Tính V?
Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »