Câu hỏi:

14/08/2019 1,928

Fomanlin ( còn gọi là fomon ) được dùng để ngâm xác thực vật, thuốc da, tẩy uế, diệt trùng…Focmanlin là dung dịch của chất hữu cơ nào sau đây?

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác , thu được este có công thức cấu tạo là:

Xem đáp án » 14/08/2019 9,211

Câu 2:

Axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2019 5,010

Câu 3:

Chất nào sau đây phản ứng được với CaCO3?

Xem đáp án » 15/08/2019 3,565

Câu 4:

Fomalin là dung dịch bão hòa của chất nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2019 3,043

Câu 5:

Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án » 15/08/2019 1,930

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85