Bài tập Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic có giải chi tiết (mức độ nhận biết)

  • 1033 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Anđehit axetic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Tính oxi hóa thể hiện khi có số oxi hóa giảm

A,B.C sai do số oxi hóa của C tang

D đúng


Câu 5:

Chất nào dưới đây không phản ứng với axit axetic

Xem đáp án

Đáp án D

NaCl là muối trung tính nên ko thể phản ứng với axit hay bazo


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận