15 câu trắc nghiệm Sự điện li cực hay có đáp án

  • 6135 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C

H3PO4 là chất điện li yếu


Câu 2:

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Các chất dẫn điện là

Xem đáp án

Đáp án A

Các dung dịch axit, bazơ, muối và một số muối khi nóng chảy có thể dẫn được điện


Câu 4:

Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

33%

33%

33%

0%

0%

Nhận xét

T

6 tháng trước

Trần Quang

4 tháng trước

Đức Nguyễn

3 tháng trước

Phương Oanh Đăng

Bình luận


Bình luận