16 câu trắc nghiệm Andehit cực hay có đáp án

  • 3668 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Anđehit axetic không tác dụng được với

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic ?

Xem đáp án

Chọn D

Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic thu được HCHO (anđehit fomic)


Câu 5:

Ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic

Xem đáp án

Chọn D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đăng Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Xuân Khôi
19:40 - 04/09/2021

Câu 16: Đáp án C là đúng. do có nối đôi nên mới tác dụng với br2 được