Câu hỏi:

01/05/2020 5,578

Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anđehit axetic không tác dụng được với

Xem đáp án » 01/05/2020 48,266

Câu 2:

Ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic

Xem đáp án » 01/05/2020 15,980

Câu 3:

Cho các nhận định sau:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng hiđro thành ancol bậc một.

(c) Anđehit tác dụng với AgNO3/NH3 tạo thành Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO.

Số nhận định đúng là

Xem đáp án » 01/05/2020 13,051

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và tác dụng với nước Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 01/05/2020 11,121

Câu 5:

Khi đốt cháy hỗn hợp các anđehit cùng dãy đồng đẳng thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Các anđehit đó là các anđehit

Xem đáp án » 01/05/2020 6,935

Câu 6:

Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic ?

Xem đáp án » 01/05/2020 6,835

Bình luận


Bình luận

Anh Mai
21:56 - 17/05/2022

16,2 lấy ở đâu vậy ạ