Câu hỏi:

14/08/2019 654

Anđehit axetic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác , thu được este có công thức cấu tạo là:

Xem đáp án » 14/08/2019 9,203

Câu 2:

Axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2019 5,010

Câu 3:

Chất nào sau đây phản ứng được với CaCO3?

Xem đáp án » 15/08/2019 3,564

Câu 4:

Fomalin là dung dịch bão hòa của chất nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2019 3,028

Câu 5:

Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án » 15/08/2019 1,930

Câu 6:

Fomanlin ( còn gọi là fomon ) được dùng để ngâm xác thực vật, thuốc da, tẩy uế, diệt trùng…Focmanlin là dung dịch của chất hữu cơ nào sau đây?

Xem đáp án » 14/08/2019 1,926

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85