Câu hỏi:

14/08/2019 6,219

Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H10 phản ứng với Ag2O/NH4NO3 cho kết tủa?

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên thay thế ( theo IUPAC) của (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2

Xem đáp án » 14/08/2019 24,662

Câu 2:

Công thức cấu tạo CH3 CH(CH3)-CH2-CH3 ứng với tên gọi nào sau đây?

Xem đáp án » 14/08/2019 22,200

Câu 3:

Anken X có công thức cấu tạo CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3. Tên của X là?

Xem đáp án » 14/08/2019 4,129

Câu 4:

Khi cho C6H14 tác dụng với Clo, chiếu sáng tạo ra tối đa 2 sản phẩm đồng phân chứa 1 nguyên tử Clo.Tên của ankan trên là :

Xem đáp án » 14/08/2019 4,122

Câu 5:

Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

Xem đáp án » 14/08/2019 3,381

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85