Câu hỏi:

18/03/2020 1,356

Ruồi giấm có 2n=8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây?

a) 2;

b) 4;

c) 8;

d) 16.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Đáp án: c.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

Xem đáp án » 18/03/2020 24,794

Câu 2:

Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

Xem đáp án » 18/03/2020 3,392

Câu 3:

Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tế bào con được tạo thành qua giảm phân?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,057

Câu 4:

Quan sát hình 10 và dựa vào các thông tin nêu trên để điền vào nội dung phù hợp vào bảng 10

Xem đáp án » 18/03/2020 315

Bình luận


Bình luận