Câu hỏi:

18/03/2020 6,245

Nêu đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

  Đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN:

     - ADN (axit đê ôxiribônuclêic) là một loại axit nuclêic được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P.

     - ADN thuộc loại đại phân tử, có kích thước lớn, có thể dài tới hàng trăm μm và khối lượng lớn có thể đạt tới hàng chục triệu đơn vị cacbon.

     - ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân (A, T, G, X).

     - Bốn loại nucl ê ô tit trên liên kết với nhau theo chiều dọc và tùy theo số lượng mà xác định chiều dài của ADN, đồng thời chúng sắp xếp theo nhiều cách khác nhau tạo được vô số loại phân tử ADN khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo nguyên tắc bổ sung thì về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng?

a) A + G= T + X

b) A=T; G=X

c) A+ T+ G= A+ X+ T

d) A + X + T= G + X + T

Xem đáp án » 18/03/2020 29,670

Câu 2:

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A – T – G – X – T – A – G – T – X

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

Xem đáp án » 18/03/2020 20,823

Câu 3:

Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được biểu hiện ở những điểm nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 4,349

Câu 4:

Tính đặc thù của mỗi ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

     a) Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN.

     b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

     c) Tỉ lệ (A + T)/(G + X) trong phân tử ADN.

     d) Cả b và c.

Xem đáp án » 18/03/2020 3,918

Câu 5:

Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,080

Câu 6:

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại nucleotide nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ?

- Giả sử Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:

- A - T - G - G - X - T - A - T - X –

Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN sẽ như thế nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 267

Bình luận


Bình luận