Câu hỏi:

14/08/2019 3,565

Polime nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng?

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Monome được dùng để điều chế polietilen bằng một phản ứng trùng hợp?

Xem đáp án » 14/08/2019 16,631

Câu 2:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 14/08/2019 11,537

Câu 3:

Phát biểu đúng là :

Xem đáp án » 14/08/2019 8,051

Câu 4:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 14/08/2019 6,675

Câu 5:

Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo?

Xem đáp án » 14/08/2019 4,547

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »