Bài tập Polime có lời giải chi tiết (mức độ nhận biết - P1)

  • 3847 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu đúng là :

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo?

Xem đáp án

Đáp án D

Polime sử dụng làm chất dẻo là Polietilen.


Câu 3:

Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, N trong phân tử?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng?

Xem đáp án

Đáp án A

Trừng ngưng là phản ứng giữa 2 nhóm chức  khác nhau để tạo nên polime


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận