Câu hỏi:

14/08/2019 6,890

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Trả lời:

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Monome được dùng để điều chế polietilen bằng một phản ứng trùng hợp?

Xem đáp án » 14/08/2019 16,972

Câu 2:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 14/08/2019 12,299

Câu 3:

Phát biểu đúng là :

Xem đáp án » 14/08/2019 9,001

Câu 4:

Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo?

Xem đáp án » 14/08/2019 6,048

Câu 5:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng?

Xem đáp án » 14/08/2019 3,922

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »