Hóa học 12 Bài tập về chuỗi phản ứng este có đáp án

  • 2748 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho sơ đồ sau: C2H2→A→B→D→CH3COOC2H5

Các chất A, B, D tương ứng là:

Xem đáp án

A – Từ ankan không điều chế được este

C – Từ C2H6O (C2H4(OH)2) không điều chế được C2H5OH

D - Từ C2H5Cl  không điều chế được CH3COOH


Câu 4:

Cho sơ đồ sau:

C4H10 X Y CH3COOC2H5.

X, Y lần lượt là:

Xem đáp án


Câu 5:

Cho sơ đồ sau:

C4H10 →X→Y→Z→ CH3COOC2H5.

X, Z lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận