15 Câu trắc nghiệm Este có đáp án

  • 33129 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Este có mùi dứa là

Xem đáp án

Đáp án B

Este có mùi dứa là etyl butirat


Câu 3:

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sn phẩm thu được là

Xem đáp án

Đáp án B

HCOOCH3 + NaOH to HCOONa +CH3OH


Câu 4:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai mui ?

Xem đáp án

Đáp án C

C6H5COOC6H5 + 2NaOH  t° C6H5COONa + C6H5ONa + H2O

CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3 +2NaOH  t° CH3COONa +C2H4(OH)2+C2H5COONa

CH3OOC-COOCH3 + 2NaOH  t° NaOOC  COONa + 2CH3OH (chỉ thu 1 muối)

CH3COOC6H5 + 2NaOH t°  CH3COONa+C6H5ONa + H2O


4.5

Đánh giá trung bình

83%

6%

11%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lan Vũ thị ngọc

N

2 năm trước

Nguyễn Diệu Anh

2 năm trước

Ngô Minh Thao

2 năm trước

Đổi Thay Đã

2 năm trước

Thúy Vy

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

1 năm trước

Hà Đức

D

1 năm trước

Dũng Đặng

H

1 năm trước

Huynh DiemLan

K

1 năm trước

Kiệt Trần

H

1 năm trước

Hương Gianng

N

1 năm trước

Nguễn nhật thắng

L

11 tháng trước

Lê Khánh

c

10 tháng trước

cao tiến anh

8 tháng trước

Ngọc Lan

k

7 tháng trước

khen lê

7 tháng trước

Trí Nguyễn

2

6 tháng trước

25. Trần Diễm Quỳnh Lớp 11A

Bình luận


Bình luận

Tú Một
16:45 - 16/11/2021

Giúp mình giải thích câu 14

Độc Tâm
19:21 - 03/11/2022

Áp dụng công thức là ra bạn

Độc Tâm
19:23 - 03/11/2022

Cảm thấy môn hóa của mik hết hi vọng rồi