15 Câu trắc nghiệm Este có đáp án

  • 37603 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Este có mùi dứa là

Xem đáp án

Đáp án B

Este có mùi dứa là etyl butirat


Câu 3:

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sn phẩm thu được là

Xem đáp án

Đáp án B

HCOOCH3 + NaOH to HCOONa +CH3OH


Câu 4:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai mui ?

Xem đáp án

Đáp án C

C6H5COOC6H5 + 2NaOH  t° C6H5COONa + C6H5ONa + H2O

CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3 +2NaOH  t° CH3COONa +C2H4(OH)2+C2H5COONa

CH3OOC-COOCH3 + 2NaOH  t° NaOOC  COONa + 2CH3OH (chỉ thu 1 muối)

CH3COOC6H5 + 2NaOH t°  CH3COONa+C6H5ONa + H2O


4.5

Đánh giá trung bình

85%

5%

10%

0%

0%

Nhận xét

L

3 năm trước

Lan Vũ thị ngọc

N

3 năm trước

Nguyễn Diệu Anh

3 năm trước

Ngô Minh Thao

3 năm trước

Đổi Thay Đã

3 năm trước

Thúy Vy

T

3 năm trước

Thanh Ngọc

2 năm trước

Hà Đức

D

2 năm trước

Dũng Đặng

H

2 năm trước

Huynh DiemLan

K

2 năm trước

Kiệt Trần

H

2 năm trước

Hương Gianng

N

2 năm trước

Nguễn nhật thắng

L

2 năm trước

Lê Khánh

c

1 năm trước

cao tiến anh

1 năm trước

Ngọc Lan

k

1 năm trước

khen lê

1 năm trước

Trí Nguyễn

2

1 năm trước

25. Trần Diễm Quỳnh Lớp 11A

H

2 tháng trước

Hoàng Ý

P

2 tháng trước

Phúc Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Tú Một
16:45 - 16/11/2021

Giúp mình giải thích câu 14

Độc Tâm
19:21 - 03/11/2022

Áp dụng công thức là ra bạn

Độc Tâm
19:23 - 03/11/2022

Cảm thấy môn hóa của mik hết hi vọng rồi