Câu hỏi:

21/08/2020 79

Cho sơ đồ sau: C2H2→A→B→D→CH3COOC2H5

Các chất A, B, D tương ứng là:

Trả lời:

A – Từ ankan không điều chế được este

C – Từ C2H6O (C2H4(OH)2) không điều chế được C2H5OH

D - Từ C2H5Cl  không điều chế được CH3COOH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ sau:

C4H10 X Y CH3COOC2H5.

X, Y lần lượt là:

Xem đáp án » 21/08/2020 456

Câu 2:

Hợp chất hữu cơ E mạch hở, có công thức phân tử C6H10O5, tác dụng với dung dịch NaOH dư theo sơ đồ

E + 2NaOH  2X + H2O

Số công thức cấu tạo của E thỏa mãn tính chất trên là:

Xem đáp án » 21/08/2020 127

Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C3H4O2 + NaOH → X + Y

X + H2SO4 loãng → Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là

Xem đáp án » 21/08/2020 111

Câu 4:

Cho sơ đồ sau:

C4H10 →X→Y→Z→ CH3COOC2H5.

X, Z lần lượt là:

Xem đáp án » 21/08/2020 93

Câu 5:

Cho sơ đồ sau:

CH4 → A B C D CH3COOC2H5

Các chất A, C tương ứng là:

Xem đáp án » 21/08/2020 81

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »