Câu hỏi:

18/03/2020 424

Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết: đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình 21.2 , 21.3 là đột biến gen có hại.

Hình 21.4 là đột biến gen có lợi cho bản thân sinh vật và cả con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật. nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,338

Câu 2:

Đột biến gen là gì? Cho ví dụ.

Xem đáp án » 18/03/2020 704

Câu 3:

Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Xem đáp án » 18/03/2020 328

Câu 4:

Quan sát hình 21.1 và trả lời các câu hỏi sau:

- Cấu trúc của đoạn gen bị biến đổi khác với cấu trúc của đoạn gen ban đầu như thế nào? Hãy đặt tên cho từng dạng biến đổi đó.

- Đột biến gen là gì ?

Xem đáp án » 18/03/2020 249

Bình luận


Bình luận